עמוד הבית - חדש
עמוד הבית - חדש

בבית חינוך עיוורים יושבת ילדה. היא בת 13, והיא כבדת ראיה

עמוד הבית - חדש

בבית חינוך עיוורים

ליד שולחן, יושבת ילדה.

 

היא בת 13, והיא כבדת ראיה,

ובמשך שנים היא מנסה להגיע

ללא הצלחה

לקריאה.

 

בבית חינוך עיוורים

ליד שולחן, יושבת מורה.

 

מורה שלא ויתרה, שלא התייאשה,

ולמען התלמידות שלה הלכה וחיפשה

עד שמצאה שיטה אחרת

לקריאה.

 

בבית חינוך עיוורים

ליד שולחן, יושבת אם.

 

אם שרואה, אחרי שנים של נסיונות וכאב,

את בתה מתבוננת בדף, עליו כתוב בגדול משפט

והיא קוראת אותו לאט,

בדייקנות ולאט,

הברה

אחר

הברה.

 

לראשונה בחייה,

קריאה.